Psykologer mot Tobak


In english

Aktuell statistik

 

Tabell 1. Vuxna rökare och snusare, 16-84 år, procentandel, 2018

  MÄN KVINNOR TOTALT
 
DAGLIGEN DÅ OCH DÅ
DAGLIGEN
DÅ OCH DÅ
DAGLIGEN
IBLAND
RÖKNING
7 7 7 6 7 6
SNUS
18 4 4 2 11 3

Källa: Nationella folkhälsoenkäten , Folkhälsomyndigheten

 

Tabell 2. Tobaksbruk vuxna, 16-84 år, efter utbildning, procentandel, 2018

  RÖKNING – DAGLIG
SNUS – DAGLIG
Eftergymnasial utbildning 4 9
Gymnasial utbildning 9 14
Förgymnasial utbildning
14 12

Källa: Nationella folkhälsoenkäten , Folkhälsomyndigheten

 

Tabell 3. Tobaksbruk vuxna, 16-84 år, efter sysselsättning, procentandel, 2018

  RÖKNING – DAGLIG
SNUS – DAGLIG
Yrkesarbetande 6 14
Sjukpenning/ersättning 16 14
Arbetslös 13 11
Studerande/praktiserande 4 7

Källa: Nationella folkhälsoenkäten , Folkhälsomyndigheten

 

Tabell 4. Totalt tobaksbruk vuxna, 16-84 år, procentandel, 2018

MÄN KVINNOR  TOTALT
Använder tobak dagligen
Röker och snusar dagligen Använder tobak dagligen
Röker och snusar dagligen
Använder tobak dagligen
Röker och snusar dagligen
24 1 11 0 18 1

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten.

 

Tabell 5. Gravida rökare och snusare, procentandel, 2017

  RÖKNING
SNUS
Tre månader före graviditeten 12,2 4,6
Vid inskrivningen till mödrahälsovården 4,6 1,2

Källa: Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn, Socialstyrelsen

  

Tabell 6. Rökning bland spädbarnsföräldrar, procentandel, 2017

  MÖDRAR FÄDER NÅGON RÖKER I FAMILJEN
Rökning bland föräldrar till barn vid 0–4 veckors ålder 4 10 11
Rökning bland föräldrar till barn vid 8 månaders ålder 4 10 11

Källa: Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor,  Socialstyrelsen, 2017

 

Tabell 7. E-cigarett, 15-84 år, procentandel, 2018

  MÄN KVINNOR TOTALT
Röker dagligen 1 1 0
Med nikotin 0 1 0

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten.

 

Tabell 8. Ungdomar, rökning och snusning, procentandel, 2018

RÖKNING
  POJKAR FLICKOR
 
FREKVENT BRUK (dagligen eller nästan dagligen) IBLAND                            
FREKVENT BRUK (dagligen eller nästan dagligen)
IBLAND                            
Åk 9
3 6 5 9
Åk 2 gymn
5 15 8 18

SNUS
Åk 9
6 4 1 2
Åk 2 gymn
14 7 2 5

Källa: Skolelevers drogvanor 2018, Centralförbundet för alkohol och narkotika, CAN.

 

Tabell 9. Totalt tobaksbruk, ungdomar, procentandel, 2018

  POJKAR FLICKOR
 
FREKVENT BRUK (dagligen/nästan dagligen) IBLAND                             
FREKVENT BRUK (dagligen/nästan dagligen)                             
IBLAND                            
Åk 9
8 6 5 9
Åk 2 gymn
18 12 9 19

Källa: Skolelevers drogvanor 2018, Centralförbundet för alkohol och narkotika, CAN.

 

Tabell 10. Vattenpipa ungdomar, procentandel, 2018

  POJKAR  FLICKOR
 
NÅGON GÅNG ANVÄNT ANVÄNT SENASTE 12
MÅNADERNA
ANVÄNT SENASTE
30 DAGARNA
NÅGON GÅNG ANVÄNT
ANVÄNT
SENASTE 12 MÅNADERNA
ANVÄNT SENASTE
30 DAGARNA
Åk 9
18 11 4 16 11 3
Åk 2 gymn
29 17 6 27 16 5

Källa: Skolelevers drogvanor 2018, Centralförbundet för alkohol och narkotika, CAN.

 

Tabell 11. E-cigaretter ungdomar, procentandel, 2018

  POJKAR  FLICKOR
 
  NÅGON GÅNG ANVÄNT FREKVENT  ANVÄNDNING NÅGON GÅNG ANVÄNT
FREKVENT ANVÄNDNING 
Åk 9
  35 1 29 1
Åk 2 gymn
  45 1 37 1

Källa: Skolelevers drogvanor 2018, Centralförbundet för alkohol och narkotika, CAN.

 

E-cigaretter

Sedan 2017 ingår frågor om användning av e-cigaretter i de så kallade Monitormätningarna. Undersökningen 2017 visade att 2% av befolkningen 17–84 år använt e -cigaretter någon gång under de senaste 30 dagarna, varav en tredjedel gjort detta dagligen. Bland rökarna i Sverige svarade 9 % att de under de senaste 30 dagarna någon gång använt e-cigaretter, något som uppgavs av 1 % av dem som inte var rökare.

https://www.can.se/Publikationer/rapporter/tobaksvanor-i-sverige3/